Comit Bengt Lindstrom
contact
Bengt Lindstrom
Bengt Lindström

Bengt Lindström

Bengt Karl Erik Lindström, 3 september 1925 - 29 januari 2008, har, genom sitt testamente, gett i uppdrag att försvara och respectera sin konst genom en kommitté med benämningen "Comité Bengt Lindström". Kommittén, som engagerar sig i objekt och som har fått utnyttjandet av de ideella rättigheterna av konstnären, har befogenhet att utfärda äkthetsintyg.

Comité Bengt Lindström
16, rue Dauphine
75006 Paris

France